Uczestnicy zajęć PMDKiS w Wieluniu w okresie zdalnego nauczania

W okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych wychowankowie kół i sekcji prowadzonych w PMDKiS w Wieluniu pod kierunkiem instruktorów i trenerów realizowali z dużym zaangażowaniem zlecane zadania i ćwiczenia.

Nagranie chóru PMDKiS w Wieluniu w okresie zdalnego realizowania zajęć

Efekt pracy online chóru Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu prowadzonego przez pana Jakuba Jurdzińskiego.

Informacja dla rodziców, których dzieci były zapisane na kolonie letnie do Łeby w dniach 22.07.2020 - 4.08.2020 r.

Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury i Sportu w Wieluniu w dniu 14.04.2020 r. wystąpił do spółki Oświata i Biznes w Katowicach z wypowiedzeniem umowy zawartej w dniu 5.11.2019 r. w sprawie organizacji kolonii letnich dla grupy 45 osób w ośrodku kolonijnym „Słoneczko” w Łebie w terminie 22.07.2020 r. – 4.08.2020 r.

W dniu 27.04.2020 r. otrzymaliśmy odpowiedź z informacją, że na podstawie art. 15 k Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568), która gwarantuje zwrot wpłaconych środków finansowych po upływie 180 dni od dnia odstąpienia od umowy.

W związku z powyższym informujemy, iż wpłacone zaliczki na poczet planowanego wyjazdu zostaną zwrócone niezwłocznie po otrzymaniu zwrotu od spółki Oświata i Biznes w Katowicach.

Galeria Prac - kolejne zadania plastyczne

GALERIA PRAC "ŚWIAT UKOCHANYCH ZWIERZĄT"

W tej galerii prezentujemy prace przedstawiające zwierzątka, które uczestnicy kół plastycznych u pani Joanny Dudek, kochają, lubią, mają lub chcieliby mieć Zapraszamy do oglądania

 


GALERIA PRAC "JA I MOJA RODZINA"

Kolejny temat do samodzielnej realizacji w domu dla grup plastycznych Pani Joanny Dudek. Polegał na przedstawieniu swojej rodziny wraz z elementami charakteryzującymi każdego z jej członków.

PMDKiS Mazurek 3 Maja keyboardziści online

Efekt pracy online keyboardzistów kół prowadzonych przez pana Zbigniewa Szpikowskiego
w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu

Projekt pięciu Domów Kultury - JesteśMY

Projekt udało się sfinalizować dzięki współpracy pięciu Domów Kultury.
Wystąpili:
Adrianna Renćmit - uczestniczka zajęć w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu
Anna Budziak - instruktor zajęć wokalnych Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Rudnikach
Patrycja Błach - instruktor zajęć wokalnych w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Praszce
Tomasz Ulbrych - uczestnik zajęć w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Gorzowie Śląskim
Ewelina Hałka - instruktor zajęć wokalnych w Gminnym Ośrodku Kultury w Krzepicach
Michał Dylikowski - H.o.M StuDio
Michał Jędryszek - pomysłodawca
Muzyka i słowa - Michał Jędryszek
Produkcja muzyczna - Michał Dylikowski
Montaż wideo - Adam Zasadny

XVI Festiwal Piosenki Optymistycznej i Turystycznej

W dniu 29.04.2020 roku w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu nastąpiło rozstrzygnięcie XVI Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki Optymistycznej i Turystycznej „Piosenka z uśmiechem” „Kwarantanna song”. Uczestnicy festiwalu przesyłali swoje nagrania w postaci plików mp4, które zostały ocenione przez jury w składzie: pani Dorota Staszak, pani Aneta Włodarczyk i pani Justyna Glinkowska. Jury po przesłuchaniu 44 przesłanych nagrań wyłoniło laureatów w czterech kategoriach wiekowych oraz kategorii zespołów. Protokół z festiwalu zamieszczony jest na Naszej stronie w zakładce "konkursy". Koordynatorem festiwalu był Jakub Jurdziński – kierownik działu w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Dziękujemy wszystkim uczestnikom festiwalu za zaangażowanie i skorzystanie z tej formy prezentacji swoich umiejętności.

Zobaczcie, jak wyglądały PRZESŁUCHANIA: https://www.youtube.com/watch?v=iZSz-ty_6YQ

Zobaczcie ogłoszenie WYNIKÓW: https://www.youtube.com/watch?v=J467r-bETRo