Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu:

1. Gabriela Kiełbasa - przewodnicząca

2. Maciej Bryś - zastępca przewodniczącej

3. Agnieszka Janik - członek

4. Leszek Wolniaczyk - członek

5. Marian Panek - członek

6. Aleksandra Dybka - członek

7. Aneta Włodarczyk - członek

 

Skład Komisji Rewizyjnej:

1. Magdalena Płatek - przewodnicząca

2. Dorota Krajcer - członek

3. Angelika Szydło - członek

 

Wpłaty na Radę Rodziców:

Zachęcamy Państwa do finansowego wsparcia naszej placówki. Wpłat na Radę Rodziców można dokonywać w sekretariacie Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu lub na konto bankowe: Rada Rodziców Młodzieżowego Domu Kultury w Wieluniu PKO BP Wieluń nr 65 1020 4564 0000 5102 0008 5498.